Jacques de Gheyn II. - rytec, Jacques de Gheyn II. - inventor (tvůrce předlohy) - Sangvinik (Země), z cyklu Čtyři temperamenty
Cyklus Čtyř temperamentů zpodobňuje jednotlivé lidské typy, jak je popsal již antický lékař Hippokrates. Sangvinik bývá spojován se zemí, je zobrazen při zpěvu a hře na loutnu. Živlem cholerika je oheň, jeho výbušnou povahu představuje hněv, je zobrazen jako voják uprostřed válečného běsnění. Zádumčivý melancholik je zcela jiný. Sedí s hlavou v dlaních a nikoli náhodou připomíná Dürerovu slavnou grafiku Melancholie. Tento lidský typ je spojován se vzduchem a také s planetou Saturnem. Umělci a filozofové byli pokládáni za osoby pod jeho vlivem. Kružidlo je atributem geometrie, kterou také ovládá Saturn. Flegmatik je znázorněn jako rybář na břehu moře, protože jeho živlem je voda. V Nizozemí koncem 16. století se vyobrazení personifikací radikálně proměnilo, od dosavadních složitých alegorií s účastí antických božstev k prostším výjevům z běžného života, které divák snadno „četl“. To je příklad rytiny Flegmatika.
datace:
rozměry: výška 285 mm
šířka 223 mm
materiál: papír
technika: mědiryt
inventární číslo: R 48890
sbírka: Sbírka grafiky a kresby