Spící pasačka a močící kráva

Nicolaes Berchem - rytec

Nicolaes Berchem - rytec - Spící pasačka a močící kráva
Zobrazení zvířat mohlo v holandské grafice nabývat velmi realistického tónu, nikterak neobvyklé nejsou scény s nemocnými či mrtvými jedinci, anebo s dobytkem konajícím potřebu. Zde dokonce tento motiv tvoří ústřední bod kompozice, která je jinak klidnou pastorální idylkou italské inspirace.
datace:
rozměry: výška 209 mm
šířka 263 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept (II. stav)
značení:
inventární číslo: R 112483
sbírka: Sbírka grafiky a kresby

další díla