Marcantonio Raimondi - rytec, Carlo Losi - vydavatel, Raffael - inventor - Vraždění neviňátek
Grafický list s výjevem Vraždění neviňátek představuje jednu z nejznámějších renesančních grafik a Raffaelovu velmi slavnou kompozici. Raimondi vytvořil dvě verze, zde vystavený list je otiskem tzv. verze bez borovice (v pravém horním rohu), který je obecně pokládán za Marcantoniovu autentickou práci. Jak napovídá značka vydavatele a datace vlevo dole: „In Roma presso Carlo Losi 1773“, byl list tištěn z původní desky ještě koncem 18. století. Namáhaná deska však již ztratila většinu detailů, vidíme jen velmi světlý otisk bez veškeré tonality. Představovaný list uvádíme jako příklad velké obliby Raimondiho grafik, z jeho desek se tisklo tak dlouho, jak jen bylo možné a k prodeji se nabízely i tyto špatné otisky. Národní galerie v Praze bohužel kvalitní otisk této grafiky nevlastní.
datace:
rozměry: výška 291 mm
šířka 444 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: mědiryt
inventární číslo: R 139956
sbírka: Sbírka grafiky a kresby