Marcantonio Raimondi - rytec, Raffael - inventor (tvůrce předlohy) - Bakchanálie
I tato rytina vycházela ze starověké předlohy, sarkofágu, který je dnes ve sbírkách Museo Archeologico v Neapoli. Bakchanálie představovala oblíbený výjev, v němž se uplatnila krása lidského těla, dynamičnost tance i pikantnost erotických scén. Sám Raimondi vytvořil dvě varianty rytiny, které byly hojně kopírovány.
datace:
rozměry:
tematické celky:
materiál: papír
technika: mědiryt
inventární číslo: R 166872
sbírka: Sbírka grafiky a kresby