Příjezd do města, z cyklu Krajiny

Jan van de Velde II. - rytec

Jan van de Velde II. - rytec - Příjezd do města, z cyklu Krajiny
V první třetině 17. století došlo v díle rytců činných v Haarlemu k revoluční proměně: elegantně stylizované krajiny pozdního manýrismu ustupovaly prostšímu popisu běžného holandského panoramatu. Důvěrně známé pohledy zaplněné každodenním životem jsou podány volnější technikou leptu. Cyklus Krajiny byl vydán až po smrti rytce.
datace:
rozměry: výška 151 mm
šířka 283 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept - mědiryt (II. stav)
inventární číslo: R 70905
sbírka: Sbírka grafiky a kresby