Bódhisattva Padmapani

Anonym

Anonym - Bódhisattva Padmapani
Bódhisattva stojící ve vzpřímené pozici je vzhledem k chybějícím atributům obtížně identifikovatelný, stonky lotosů vinoucí se podél paží až nahoru k ramenům snad odkazují k tomu, že se jedná o Padmapániho, „toho, jenž nese lotos“. Skvostně modelovaná figura má pravou ruku zdviženou v gestu argumentace, v levé svírá stonek lotosu. Bódhisattva je oděn do zřaseného roucha a kolem ramen má ovinutou šerpu, ladně zvlněnou v oblasti předloktí, jako by ji nadnášel lehký vánek. Jemnou, kultivovanou tvář s koncentrovaným pohledem přivřených očí a náznakem úsměvu zvýrazňuje diadém, kryjící do výše vyčesané vlasy. Stylisticky je plastika blízká čínské tvorbě 15.-16. století.
datace:
rozměry: výška 117 cm
hloubka 33 cm
materiál: dřevo - štuk
technika: lak - zlacení
značení:
inventární číslo: Vp 2862
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky