Obřadní nádoba - trojnožka ting

Anonym

Anonym - Obřadní nádoba - trojnožka ting
Obřadní bronzové nádoby, které se v Číně ve velkém množství dochovaly z období tzv. doby bronzové (ca 2000-200 př. n. l.), jsou světově unikátní co do svého využití i svou výrobní technologií. Nevznikaly tzv. metodou ztraceného vosku, odlévaly se do složitě dekorovaných forem ze spojených keramických dílců, které se vyráběly individuálně pro každý předmět. Nádoby byly v období vzniku prvních čínských státních útvarů používány během rituálů k uctění zemřelých předků, kterým se v nich přinášely obětiny - maso, obilí, alkohol ad. Postupem doby vznikly propracované soubory, jejichž vlastnictví odpovídalo určitému společenskému postavení. Trojnožka ting má v klasifikaci bronzových nádob výlučné postavení, neboť se její vlastnictví pojilo se státotvornou mocí. Podle legendy bylo devět trojnožek odlitých z kovu přineseného jako tribut zástupci všech vazalských území předáno prvnímu legendárnímu panovníku Číny. Jejich vlastnictví symbolizovalo panovnickou moc, a jejich zcizení tudíž odpovídalo převzetí moci nad poraženým státem.
datace:
rozměry: výška 18 cm
šířka 17,5 cm
hloubka 17,5 cm
tematické celky:
materiál: bronz
technika: odlito z formy ze spojených keramických dílů
inventární číslo: Vp 3138
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky