Assumpta z Deštné

Anonym

Anonym - Assumpta z Deštné
Assumpta z Deštné je klíčovou malířskou památkou Jindřichohradecka a váže se k ní širší dílenský oeuvre. Zadní stala desky je malovaná (vegetativní dekor), nabízí se tedy otázka, zda původně nemohla být středem křídlového oltáře. Malba obratně propojuje znalost nových stylových proudů se záměrnou citací východisek krásného slohu. Obličejový typ Assumpty je tak blízký skupině kolem uctívané Madony vyšebrodské pojetí drapérie i vegetace však prozrazují vliv podnětů ohlašujících pozdní gotiku, jak je známe z vídeňského malířství druhé čtvrtiny 15. století. Reprezentativní typ korunované Assumpty - Panny Marie Nanebevzaté - vznikl spojením několika mariánských témat. Panna Marie ve slunci oděná, stojící na srpku měsíce, má svůj předobraz v popisu apokalyptické ženy v textu Janova vidění na hoře Pathmos. Královská koruna odkazuje k Mariinu Nanebevzetí a Korunování. Assumpta však také symbolizovala Církev, panující na zemi a vítězící nad pohanstvím. Neposkvrněné početí Panny Marie je obrazově připomínáno plaménky na pozadí zeleného keře.
datace:
rozměry: výška 144 cm
šířka 111 cm
tematické celky:
materiál: smrkové dřevo potažené plátnem, zadní strana malovaná
technika: tempera
inventární číslo: O 724
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Gerrit Dou a dílna - Mladá dáma na balkoně Franz Anton Maulbertsch - Alegorie výchovy šlechtice Anonym - Assumpta z Deštné Jan Kryštof Liška - Nanebevzetí Panny Marie Doménikos Theotokópulos zvaný El Greco - Modlící se Kristus Agnolo Bronzino - Portrét Eleonory z Toleda Bernardo Daddi - Triptych s Trůnící Pannou Marií s dítětem s anděly, světicemi a světci Václav Vavřinec Reiner - Orfeus se zvířaty v krajině Monogramista IP ( Johannes/Hanslis P. ?) - Navštívení Panny Marie Hans von Aachen - Podobizna malíře Josepha Heintze