Archa z Velhartic

Anonym

Anonym - Archa z Velhartic
Velhartická archa má v pozdněgotickém památkovém fondu Čech mimořádné postavení, a to jak díky svým kvalitám podmíněným znalostí hornorakouského a švábského řezbářství, tak díky stavu dochování a objednavatelskému kontextu. Specializované bádání doposud nenašlo v autorském určení jednotlivých částí retáblu shodu. Odlišně jsou hodnoceny středová socha Assumpty, reliéfy křídel i deskové malby, které prozrazují na rozdíl od řezeb silnou vazbu na Franky. Veraikon byl původně umístěn na zadní straně predely a čelní stěna byla zdobena malbami zemských patronů a dnes neexistujícím reliéfem. Malby jsou kvalitativně nejslabší částí výzdoby archy, podkresba však prozrazuje osobitou individualitu. Kompozice mariánských scén prozrazuje poučení grafickými předlohami. Autorské změny jsou místy vidět pouhým okem, jako je tomu například u malby Veraikonu či výjevu Dvanáctiletý Ježíš v chrámu (podkresba stoličky), jinde jsou patrné pomocí infračervené kamery (Vstup P. Marie do chrámu).
datace:
rozměry: výška 247 cm
šířka 250 cm
materiál: dřevo lipové
technika: reliéf, polychromie, zlacení
tempera
inventární číslo: P 4601 - P4604; P 4575
sbírka: Sbírka starého umění
z cyklu: Archa z Velhartic