Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi

Anonym

Anonym - Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi
Obraz je ukázkovým příkladem díla, v němž se snoubí typické rysy panovnické reprezentace císaře Karla IV. s reprezentací objednavatele a mimořádnou výtvarnou kvalitou. V horní polovině obrazové kompozice je zpodoben císař Karel IV. pod ochranou zemského patrona sv. Zikmunda, Pannu Marii s dítětem adoruje spolu s císařem jeho syn Václav, doporučovaný svatým knížetem české země, sv. Václavem. Dolní polovina náleží patronům donátora díla, pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Jsou zde zpodobeni zemští světci: sv. Prokop, sv. Vojtěch, sv. Vít a sv. Ludmila. Monumentální obraz pochází z kaple roudnického biskupského hradu. Autor díla se umělecky vyškolil ve dvorském okruhu Mistra Theodorika, o čemž svědčí měkké pojetí objemů a tvarů i osvojené obličejové typy. Avšak redukce tělesného jádra postav a důraz na linie a rytmus v některých drapériích již předznamenává dílo Mistra Třeboňského oltáře. K českému malířství krásného slohu na konci 14. století směřují také idealizující rysy některých tváří.
datace:
rozměry: výška 181,5 cm
šířka 96,5 cm
materiál: jedlové dřevo potažené plátnem
technika: tempera
inventární číslo: O 84
sbírka: Sbírka starého umění