Assumpta z Deštné

Anonym

Anonym - Assumpta z Deštné
Assumpta z Deštné je klíčovou malířskou památkou Jindřichohradecka a váže se k ní širší dílenský oeuvre. Zadní strana desky je malovaná (vegetativní dekor), nabízí se tedy otázka, zda původně nemohla být středem křídlového oltáře. Malba obratně propojuje znalost nových stylových proudů se záměrnou citací východisek krásného slohu. Obličejový typ Assumpty je tak blízký skupině kolem uctívané Madony vyšebrodské, pojetí drapérie i vegetace však prozrazují vliv podnětů ohlašujících pozdní gotiku, jak je známe z vídeňského malířství druhé čtvrtiny 15. století. Reprezentativní typ korunované Assumpty - Panny Marie Nanebevzaté - vznikl spojením několika mariánských témat. Panna Marie ve slunci oděná, stojící na srpku měsíce, má svůj předobraz v popisu apokalyptické ženy v textu Janova vidění na hoře Pathmos. Královská koruna odkazuje k Mariinu Nanebevzetí a Korunování. Assumpta však také symbolizovala Církev, panující na zemi a vítězící nad pohanstvím. Neposkvrněné početí Panny Marie je obrazově připomínáno plaménky na pozadí zeleného keře.
datace:
rozměry: výška 144 cm
šířka 111 cm
materiál: smrkové dřevo potažené plátnem, zadní strana malovaná
technika: tempera
inventární číslo: O 724
sbírka: Sbírka starého umění