Studie ženského aktu - připravená studie k Lékařství

Gustav Klimt

Gustav Klimt - Studie ženského aktu - připravená studie k Lékařství
V roce 1894 byli Franz Matsch a Gustav Klimt pověřeni, aby provedli nástropní malbu v hale Vídeňské univerzity. Centrální obraz Vítězství světla nad tmou, jehož autorem byl Franz Matsch, měl být doplněn o čtyři menší obrazy, které měly představovat alegorie fakult, a výzdobu nástropních cviklů. Klimt se ujal přípravy tří zobrazení fakult: Filozofie, Lékařství a Práva. Během let prošel Klimtův výtvarný jazyk výraznou změnou obsahu a stylu směrem k symbolice nového uměleckého pojetí a otevřené sexualitě. Nová koncepce ukázala vizi chápání umění a morálky s pesimistickým pohledem na vědy. Klimt neváhal ukázat tabuizovaná témata jako nemoc, smrt, fyzický úpadek, chudobu proti vyžadovaným zvyklostem idealizované reality. Skandální odmítnutí zůstalo pouze na Vídni, protože na Světových výstavách získaly Filozofie, Lékařství a Právo uznání. Obrazy nikdy nebyly na Univerzitě umístěny a jejich osud ukončil požár na zámku Immendorf v roce 1945, kde byly uloženy.
datace:
rozměry: výška 450 mm
šířka 328 mm
materiál: papír balicí
technika: tužka modrá
značení:
inventární číslo: K 8704
sbírka: Sbírka grafiky a kresby