Agostino Carracci - rytec, Paolo Veronese - inventor - Ukřižování
Předlohou pro grafiku byla Veroneseho malba objednaná pro rodinnou kapli Garzoniů v kostele San Sebastiano. Během Carracciho benátského pobytu v roce 1582 došlo s největší pravděpodobností k setkání obou umělců a k navázání přátelského vztahu. Užší kontakty mezi nimi prozrazuje množství Agostinových grafik provedených podle obrazů Paola Veroneseho. Rytina není datována. Časové vročení se opírá o uvedení jména benátského vydavatele Orazia Bertelliho (pod křížem vlevo).
datace:
rozměry: výška 302 mm
šířka 217 mm
materiál: papír
technika: mědiryt
inventární číslo: R 140260
sbírka: Sbírka grafiky a kresby