Shromáždění kléru v bazilice sv. Petra při příležitosti svatořečení několika světců Klementem XI.

Bernard Picart - rytec

Bernard Picart - rytec - Shromáždění kléru v bazilice sv. Petra při příležitosti svatořečení několika světců Klementem XI.
Rytina zobrazuje kanonizaci čtyř světců: Ondřeje Avellinského, Kateřiny Boloňské, Felixe z Cantalice a Pia V., kteří byli prohlášeni za svaté Klementem XI. 22. května 1712. Výjev, zachycující papeže obklopeného kurií, byl umístěn do křížení Svatopetrské baziliky. Pro přehlednost upustil rytec od zobrazení Berniniho baldachýnu, který byl vztyčen nad papežským oltářem v roce 1633. Jeho existenci pouze naznačil půdorysem sloupů. Autoři spisu, ač protestanti, věnovali katolickým obřadům velkou pozornost. Zobrazeny byly nejenom výjevy z papežského dvora, liturgické ceremonie, ale také inkviziční procesy.
datace:
rozměry: výška 374 mm
šířka 580 mm
materiál: papír
technika: lept
značení:
inventární číslo: R 239334
sbírka: Sbírka grafiky a kresby