Pohřební průvod v Amsterodamu, Pohřební průvod v Haagu

Bernard Picart - rytec

Bernard Picart - rytec - Pohřební průvod v Amsterodamu, Pohřební průvod v Haagu
Bernard Picart (1673-1733) byl francouzský rytec, který většinu svého života strávil v Holandsku. Přestože byl autorem řady knižních ilustrací, zcela nezastupitelné místo v jeho tvorbě zaujímá soubor grafik pro knihu Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde (Slavnosti a náboženské zvyky národů celého světa). Sedmisvazkové kompendium obsahující celkem 263 grafických listů bylo vydáváno v Amsterodamu od roku 1723 do roku 1737.
datace:
rozměry: výška 380 mm
šířka 474 mm
materiál: papír
technika: lept
značení:
inventární číslo: R 239336
sbírka: Sbírka grafiky a kresby