Mexický kalendář

Bernard Picart - rytec

Bernard Picart - rytec - Mexický kalendář
Bernard Picart (1673-1733) byl francouzský rytec, který většinu svého života strávil v Holandsku. Přestože byl autorem řady knižních ilustrací, zcela nezastupitelné místo v jeho tvorbě zaujímá soubor grafik pro knihu Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde (Slavnosti a náboženské zvyky národů celého světa). Sedmisvazkové kompendium obsahující celkem 263 grafických listů bylo vydáváno v Amsterodamu od roku 1723 do roku 1737.
datace:
rozměry: výška 370 mm
šířka 237 mm
materiál: papír
technika: mědiryt
inventární číslo: R 72813
sbírka: Sbírka grafiky a kresby