Procesí ke Ganze, Slavnost v Huly

Bernard Picart - rytec

Bernard Picart - rytec - Procesí ke Ganze, Slavnost v Huly
Podle autora textu se náboženské vyznání Indů projevuje každodenní chválou idolů, jimž je nabízeno jídlo a jsou okuřování kadidlem. Indové svým božstvům, podle Picarta, prokazují na jedné straně pokoru hlubokým klaněním se sepjatýma rukama, na druhé straně pak tancem hinduistických kněží. Autor textu zmiňuje jako součást hinduistické náboženské tradice i prostituci. První výjev zachycuje slavnost v Malabaru, druhý zobrazuje náboženskou oslavu v Bhútánu.
datace:
rozměry: výška 362 mm
šířka 232 mm
materiál: papír
technika: lept - mědiryt
inventární číslo: R 72864
sbírka: Sbírka grafiky a kresby