Návrat ztraceného syna

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Návrat ztraceného syna
Lept zobrazuje Ježíšovo podobenství o návratu marnotratného syna [Lk 15, 20-24]. Po té co prohýřil svou část majetku a upadl do bídy, se syn pokorně vrací domů, aby požádal otce o odpuštění a sloužil mu jako nádeník. Lept zachycuje setkání obou mužů, syn v roztrhaném oděvu padá na kolena před otcem, který jej vítá. V levé části listu se otevírá výhled do krajiny, kde je zobrazena porážka telete na oslavu synova návratu. Příběh je podobenstvím o obrácení hříšníka k víře, o kajícnosti a odpuštění. Provedení leptu je uvolněné a expresivní, důraz scény je soustředěn do tváří hlavních postav. V tomto leptu se Rembrandt odklání od dosavadního pečlivého, až drobnopisného pojetí biblických výjevů, pomocí výraznějších rýh a razantních křížových šrafur nechává projevit silnější emoce.
datace:
rozměry: výška 157 mm
šířka 137 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept
značení:
inventární číslo: R 883
sbírka: Sbírka grafiky a kresby
autor hesla PhDr. Blanka KUBÍKOVÁ, Ph.D.