Anonym (Sýrie) - Lampa
Na pahorku Tell Erfad v severozápadní Sýrii vedl Bedřich Hrozný výzkumy v letech 1924 a 1925. Publikováno: Jana Součková, Bedřich Hrozný - život a dílo, Praha 1979, s. 20, č. 13; Ladislav Boháč - Jan Bouzek - Virginia Grace, Hellenistic and Roman finds from Bedřich Hrozný’s excavations at Tell Erfad, Syria, EIRENE 33, 1997 (1998), s. 134, č. 19; Šárka Velhartická (ed.), Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie / and 100 Years of Hittitology, Praha 2015, č. XXXV.
datace:
rozměry: výška 2,4 cm
šířka 8,9 cm
materiál: Pálená hlína, zbytky červeného nástřepí
inventární číslo: Vp 1476
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky