Bohyně Niké

Anonym (Sýrie)

Anonym (Sýrie) - Bohyně Niké
Torzo sochy bohyně Niké s lemem roucha vlajícím ve větru. Pravděpodobně pochází ze Šech Sa’adu, kde ji Bedřich Hrozný v roce 1924 zakoupil. Publikováno: Jan Bouzek (ed.), Corpus Signorum Imperii Romani, Czech Republic I - Roman Sculpture from Syria and Asia Minor in Czech Collections, Prague 1999, s. 9, SS 1; Šárka Velhartická (ed.), Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie / and 100 Years of Hittitology, Praha 2015, č. XIII.
datace:
rozměry: výška 78,5 cm
materiál: čedič
inventární číslo: Vp 2295
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky