Miska na nízké nožce

Anonym (Sýrie)

Anonym (Sýrie) - Miska na nízké nožce
Pochází z výzkumů Bedřicha Hrozného v Sýrii, které vedl v letech 1924 a 1925. Publikováno: Jana Součková, Bedřich Hrozný - život a dílo, Praha 1979, s. 23, č. 65; Ladislav Boháč - Jan Bouzek - Virginia Grace, Hellenistic and Roman finds from Bedřich Hrozný’s excavations at Tell Erfad, Syria, EIRENE 33, 1997 (1998), s. 126, č. 4; Šárka Velhartická (ed.), Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie / and 100 Years of Hittitology, Praha 2015, č. LXXIII.
datace:
rozměry: výška 4,2 cm
hloubka Ø 12,5 cm
materiál: Pálená hlína, červené nástřepí
inventární číslo: Vp 1960
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky