Nádoba s dvojkónickým tělem

Anonym (Sýrie)

Anonym (Sýrie) - Nádoba s dvojkónickým tělem
Na pahorku Tell Erfad v severozápadní Sýrii vedl Bedřich Hrozný výzkumy v letech 1924 a 1925. Publikováno: Jana Součková, Bedřich Hrozný - život a dílo, Praha 1979, s. 20, č. 17; Šárka Velhartická (ed.), Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie / and 100 Years of Hittitology, Praha 2015, č. XV.
datace:
rozměry: výška 12,3 cm
šířka 14 cm
materiál: Pálená hlína, nástřepí
inventární číslo: Vp 809
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky