Kristus uzdravuje nemocné – stozlatkový list

Rembrandt van Rijn

Rembrandt van Rijn - Kristus uzdravuje nemocné – stozlatkový list
Tento grafický list je nazýván stozlatkový, podle na dobové poměry nezvykle vysoké ceny sto zlatých, zaplacené za jeden jeho exemplář v prodeji. Námět listu propojuje řadu epizod líčených v devatenácté kapitole Matoušova evangelia. Kristus jako ústřední postava je umístěn vlevo od centra, v popředí vpravo jsou znázorněni chudí a nemocní poukazující na jejich uzdravení (Mt 19,2), vlevo, v horní části listu, vystupují v typických čapkách Farizeové, kteří se pokoušeli usvědčit Ježíše z malověrnosti (Mt 12,3-12), ženy s dětmi v popředí odkazují na Ježíšovo požehnání dětem (Mt 12,13-15). V malých detailech nalezneme také odkazy na Kristova slova o čistotě chudoby, včetně téměř nezřetelné figury velblouda stojícího zcela vpravo v potemnělé arkádě („Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“ Mt 12,23-24). Rembrandt pravděpodobně přepracovával desku po dobu několika let, dokončil ji nejspíš v roce 1649. Dílo samo bývá považováno za manifest umělcova ryteckého stylu a technik jím používaných – mědirytu a leptu, kombinovaných se suchou jehlou. Pro maximální umocnění jejich kvalit i pro odlišení jednotlivých otisků experimentoval zde i s použitím různých druhů papíru. Snahu nalézt tu nejideálnější formu dosvědčuje celá řada návrhových kreseb dochovaných ve světových sbírkách.
datace:
rozměry: výška 275 mm
šířka 395 mm
materiál: papír
technika: lept, suchá jehla, mědiryt, nedokončeno
inventární číslo: R 179577
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Aegidius Sadeler, Bartholomeus Spranger - Alegorický dvojportrét Bartholomea Sprangera a jeho zesnulé choti Christiny Pieter Bruegel starší - Lesní krajina s pěti medvědy Stefano della Bella - Pohřební slavnost za  Francesca de Medici v kostele svatého Vavřince ve Florencii Václav Hollar - Velký pohled na Prahu ze svahu Petřína Wenzel August Hablik - Světélkující řasy. Akvárium v Neapoli Agostino Carracci - Orfeus a Euridika Giulio Campi - Seslání Ducha svatého – detail s apoštoly a Pannou Marií Jean Baptiste Isabey - Portrét hraběnky Marie Ulriky Lažanské Josef Mánes - Pískovcové skály se stromy na Hruboskalsku Marcantonio Raimondi - Apolón - Mladík se zrcadlem