Sv. Augustin a Tomáš Akvinský nad personifikací Tridentského koncilu

Václav Vavřinec Reiner

Václav Vavřinec Reiner - Sv. Augustin a Tomáš Akvinský nad personifikací Tridentského koncilu
Skica se vztahuje k freskové výzdobě staroměstského kostela sv. Jiljí při klášteře dominikánů, k nimž měl Reiner blízký vztah a v jejichž chrámu si také dal zřídit rodinnou hrobku. Ke svatojilským malbám vypracoval do dnešní doby jen částečně dochovaný soubor olejových skic. Drobná malba, dovedně zacházející s barevnou skvrnou a vyvažující chladné a teplé tóny, představuje sv. Tomáše Akvinského v rozhovoru se sv. Augustinem. Světci se vznášejí nad zástupci církevních řádů shromážděnými na zasedání tridentského koncilu, kterému předsedá Ecclesie (Církev), ztělesňující současně i Papežství. Dvě disputující figury v popředí - dominikán se dvěma vztyčenými prsty vlevo a jezuita s rozpřaženýma rukama vpravo - byly jedním z důvodů stížností ze strany Tovaryšstva. To v malbě spatřovalo narážku na spor o způsob Božího poznání, který byl současně také výrazem dlouholetého napětí mezi oběma řády, a tak byla nakonec postava jezuity z výsledné fresky odstraněna.
datace:
rozměry: výška 32,5 cm
šířka 22,5 cm
materiál: papír na překližce
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 18875
sbírka: Sbírka starého umění