Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Pohled na Omval
Pohled na osadu Omval, v době Rembrandtově vzdálenou asi šest kilometrů od Amsterodamu, patří do série drobných pohledů do holandské krajiny vytvořených ve čtyřicátých letech. Autor v něm zobrazil úrodnou část země, poldr, vysušenou mezi lety 1625 až 1629, která se stala vyhledávaným rekreačním místem bohatých obyvatel Amsterodamu, kteří si zde stavěli letní sídla. V pozadí jsou pouze jemnými citlivými liniemi znázorněny domy, jejich přístavky a větrné mlýny opačného břehu řeky. V kontrastu k této prosvětlené části se vlevo v popředí hrbí stará zkroucená vrba. V jejím hlubokém stínu je prakticky dokonale ukryt mladý pár milenců. Zcela osamocena pak stojí, zády k divákovi, mužská postava s širokým kloboukem a dýkou na boku. Rembrandt velmi úspěšně experimentoval s kombinací různých grafických technik. Měkké „přerušované“ linie leptu definují horizont, ostré a jasné linie mědirytu pak modelují stařičký strom, sametová hebkost suché jehly prohlubuje jeho temné stíny. Celá krajina je zde vnímána jako výsek přírody, ve které lidé žijí a odpočívají, vzdáleni od rušné civilizace.
datace:
rozměry: výška 186 mm
šířka 224 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept, suchá jehla, mědiryt, II. stav
značení:
inventární číslo: R 143741
sbírka: Sbírka grafiky a kresby