Žena držící květinu, fragment plakety

Anonym (Sýrie)

Anonym (Sýrie) - Žena držící květinu, fragment plakety
Fragment plakety, hlava a část trupu. Na pahorku Tell Erfad v severozápadní Sýrii vedl Bedřich Hrozný výzkumy v letech 1924 a 1925. Publikováno: Nea Nováková, Terres cuites de Tell Erfad, II, 1971, s. 91, č. 190; Jana Součková, Bedřich Hrozný - život a dílo, Praha 1979, s. 21, č. 43; Šárka Velhartická (ed.), Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie / and 100 Years of Hittitology, Praha 2015, č. XXII.
datace:
rozměry: výška 7,8 cm
materiál: Pálená hlína, nástřepí
inventární číslo: Vp 1105
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky