Nádoba s kulovitým tělem

Anonym (Sýrie)

Anonym (Sýrie) - Nádoba s kulovitým tělem
Pochází z výzkumů Bedřicha Hrozného na Tell Erfadu v severozápadní Sýrii v letech 1924 a 1925. Publikováno: Jana Součková, Bedřich Hrozný - život a dílo, Praha 1979, s. 20, č. 16; Ladislav Boháč - Jan Bouzek - Virginia Grace, Hellenistic and Roman finds from Bedřich Hrozný's excavations at Tell Erfad, Syria, EIRENE 33, 1997 (1998), s. 124, č. 1; Šárka Velhartická (ed.), Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie / and 100 Years of Hittitology, Praha 2015, č. LV.
datace:
rozměry: výška 12,4 cm
materiál: Pálená hlína, červené nástřepí
inventární číslo: Vp 2332
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky