Vojtěch rytíř Lanna

Josef Václav Myslbek

Josef Václav Myslbek - Vojtěch rytíř Lanna
Stavitel a jeden z největších průmyslníků habsburské monarchie, Vojtěch rytíř Lanna (1836-1909) byl také jedním z největších mecenášů a sběratelů své doby. Od roku 1888 zastával funkci jednatele Společnosti vlasteneckých přátel umění a rozhodoval o akvizicích a výstavách korporace. Vedle toho financoval ze soukromých prostředků studijní cesty mnoha umělců do zahraničí, například vysněnou cestu Josefa Mánesa do Itálie roku 1870 a další. Lannův sběratelský zájem byl komplexní, zasahoval od antiky k současnému umění, od malby a plastiky ke grafice a uměleckému řemeslu. Po dostavbě Rudolfina daroval Obrazárně rozsáhlou grafickou sbírku, kterou sám uspořádal, a malířské práce rodiny Mánesů, Josefa Navrátila a dalších. Za část svých sbírek - kolekci skla a medailí - mu vděčí také Uměleckoprůmyslové muzeum. Myslbekův portrét Lanny byl objednán kuratoriem Uměleckoprůmyslového muzea roku 1908 a vznikl těsně před rytířovou smrtí. Jako předloha sochaři posloužily dodnes dochované fotografie. V dlouhé řadě Myslbekových reprezentativních podobizen patří tato práce svým realistickým pojetím, moderním zpracováním a znamenitou psychologickou studií k těm nejlepším.
datace:
rozměry: výška 72,5 cm
šířka 59 cm
hloubka 39 cm
materiál: bronz
značení:
inventární číslo: P 1526
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny