František hrabě Thun-Hohenstein

Josef Václav Myslbek

Josef Václav Myslbek - František hrabě Thun-Hohenstein
František hraběte Thun-Hohenstein (1809-1870) patřil k nejvýznamnějším osobnostem kulturního života Prahy třetí čtvrtiny 19. století. Od roku 1839 působil jako jednatel Krasoumné jednoty a zasloužil se o zřízení Veřejného fondu k provádění nákladných monumentálních zakázek; později se z těchto prostředků nakupovala také umělecká díla na pražských výročních výstavách. Od založení Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta v roce 1859 stál v jejím čele, v padesátých letech působil jako mimořádný referent na Ministerstvu kultu a vyučování ve Vídni a od roku 1862 byl konzervátorem historických památek stavitelských v Čechách. V letech 1865-1870 byl pátým prezidentem Společnosti vlasteneckých přátel umění. Myslbekova monumentální polopostava hraběte Thun-Hohensteina s výrazným gestem dává vyniknout především tváři portrétovaného, jehož pevné rysy a přísný a rozhodný výraz zosobňují odhodlaného, úspěšného a sebevědomého muže.
datace:
rozměry: výška 110 cm
šířka 45 cm
hloubka 56 cm
materiál: bronz
značení:
inventární číslo: P 24
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny