Josef Václav Myslbek - Hudba
Myslbek se dlouho zabýval myšlenkou sochařsky ztvárnit motiv Hudby. Z jeho deníků, poznámek a korespondence víme, že si námět vymezil heslem: "Hudba - duše - jaro - květ". Do práce se pustil v roce 1892, ale konečnou podobu hledal pracně po celých deset let v mnoha náčrtech a studiích různého pojetí a přístupů. Nejbližší se mu postupně stala idea druhého náčrtu, kterou charakterizoval slovy "Polibek - porozumění", postava dívky zahalené do umně řasené draperie, tisknoucí k srdci a ústům strunný nástoj, české varyto. V plastice Hudby Myslbek vytvořil nadčasové dílo, plné vroucího citu a působivého obsahu, mistrovsky zvládnuté v principech soudobého francouzského sochařství. Na výsledném pojetí alegorie Hudby pracoval Myslbek až do roku 1907, v roce 1913 byla odlita do bronzu a 5. ledna 1914 osazena ve foyeru Národního divadla v Praze.
datace:
rozměry: výška 225 cm
šířka 53 cm
hloubka 50 cm
materiál: sádra
značení:
inventární číslo: P 1071
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny