Albrecht hrabě Kounic

Josef Václav Myslbek

Josef Václav Myslbek - Albrecht hrabě Kounic
Albrecht hrabě Kounic (1829-1897), člen české větve významného šlechtického rodu, byl v letech 1871-1888 prezidentem Společnosti vlasteneckých přátel umění. Vedle této významné funkce byl také čestným rytířem řádu johanitů a dědičným členem panské sněmovny předlitavského parlamentu. Myslbekova busta hraběte Kounice je na soklu ozdobena reliéfně provedenou vavřínovou ratolestí a štítky, z nichž jeden nese znak Kouniců a druhý emblém Krasoumné jednoty.
datace:
rozměry: výška 67 cm
šířka 30 cm
hloubka 22 cm
materiál: bronz
značení:
inventární číslo: P 18
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny