Ervin hrabě Nostic-Rieneck

Josef Václav Myslbek

Josef Václav Myslbek - Ervin hrabě Nostic-Rieneck
Čtvrtý prezident Společnosti vlasteneckých přátel umění Ervín hrabě Nostic-Rieneck (1806-1872) působil v této funkci v letech 1839-1864. Byl štědrým mecenášem a velkým sběratelem uměleckých děl a knih, významně obohatil také sbírky Národního muzea a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Myslbekova busta vznikla na objednávku Ervína hraběte Nostice ml. a v mramoru ji provedl dvakrát Raffael Cellai ve Florencii. Na soklu je zdobena vavřínovou ratolestí a znakem Nosticů.
datace:
rozměry: výška 85 cm
šířka 28 cm
hloubka 29 cm
materiál: mramor bílý
značení:
inventární číslo: P 17
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny