August Řehoř (Rzehorz)

Josef Václav Myslbek

Josef Václav Myslbek - August Řehoř (Rzehorz)
August Řehoř (1827-1895), majitel pražské lékárny „U říšského orla“, byl jedním z největších uměleckých mecenášů druhé poloviny 19. století. Daroval Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění více než padesát děl evropských malířů 19. století, například Remi van Haanena, Roberta Bompianiho, Oswalda Achenbacha a Roberta Russe, ale také soubor obrazů českého malířství 19. století, Julia Mařáka, Beneše Knüpfera a Aloise Kirniga. Štědrý mecenáš nikdy nedovolil, aby byly jmenovitě připomínány jeho zásluhy, teprve po jeho smrti objednala Společnost u Myslbeka bustu, k jejímuž vytvoření sochař použil Řehořovy fotografie. Socha byla slavnostně instalována u příležitosti oslav stého výročí založení Společnosti vlasteneckých přátel umění roku 1896 v Rudolfinu.
datace:
rozměry: výška 64,5 cm
materiál: mramor bílý
značení:
inventární číslo: P 22
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny