Vlastní podobizna

Giuseppe Arcimboldo

Giuseppe Arcimboldo - Vlastní podobizna
Italský mistr Giuseppe Arcimboldo pracoval pro císaře Maxmiliána II, Habsburského a posléze pro jeho syna Rudolfa II. Byl pozváno na Rudolfův dvůr do Prahy, kde se například podílel na přípravách různých slavností. Svou proslulost ovšem získal zejména díky svým obrazům skládaným z různých předmětů nebo ovocných plodů apod. V tomto poněkud bizardním námětovém rejstříku se umělcova vlastní podobizna obzvláště vyjímá. Nevíme, zda šlo o předlohu pro obraz stejného námětu. Mohlo jít o finální dílo, které autor neměl v úmyslu převádět do jiného média. Kresba zaujme jednak svou uměleckou kvalitou – dokonale zvládnutou prací pera a štětce, kterými v jedné barvě vyjadřuje vlasy, vousy a různé vzácné látky oblečení. Zejména přitažlivý je však výraz v ušlechtilé tváři plný melancholie a zároveň neurčitého poselství. Pro tyto kvality se kresba stala jedním z nejslavnějších děl ze sbírek Národní galerie v Praze.
datace:
rozměry: výška 230 mm
šířka 157 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: pero a štětec modře
inventární číslo: K 58115
sbírka: Sbírka grafiky a kresby