Umělcův Génius

Giovanni Battista Castiglione

Giovanni Battista Castiglione - Umělcův Génius
Grafické práce Giovanniho Battisty Castigliona jsou pozoruhodné neobvyklými náměty, odráží se v nich zájem o témata marnosti a pomíjivosti. Umělec byl velkým obdivovatelem Rembrandta, což je patrné především na jeho práci se světlem a stíny, oblibě nočních scén prozářených svíčkami a také na používání podobné husté skicovité techniky šrafur. Lept Umělcův Génius je možné chápat jako alegorii tvorby a slávy, jako osobní prohlášení umělce odhalujícího své niterné pochyby i ambice. Mladík ztělesňující Génia je usazen na zarostlém soklu starobylého pomníku, pouze spoře zahalen pruhem látky, na hlavě má zdobný klobouk s pérem. V rukou drží trumpetu a knihu, s autorským značením, které zdůrazňuje úlohu tvůrčího Génia, inspirace a nadání v uměleckém procesu. Je obklopen alegorickými předměty, zvířaty a osobami symbolizujícími umělcovu kreativitu (například králík a koroptev), tvorbu i jeho pochyby (paleta se štětci a pomačkaný hudební list) a slávu (putto dující na troubu, vavřínový věnec z Božích rukou). Protiklad směřování ke slávě zobrazuje blížící se bouře v pravém horním rohu, představující věčnou hrozbu neúspěchu.
datace:
rozměry: výška 415 mm
šířka 281 mm
tematické celky:
materiál: papír s filigránem
technika: lept, III. stav
značení:
inventární číslo: R 83647
sbírka: Sbírka grafiky a kresby