27 děl
Umění Asie Sbírka umění Asie a Afriky spravuje více než 13 tisíc předmětů původem z Japonska, Číny, Koreje, Tibetu, jižní a jihovýchodní Asie, islámské kulturní oblasti a Afriky. Svým rozsahem a významem patří tato ...
Anonym, připsáno Wen Čeng-mingovi, Čou Č’-mien (1521-? (činný 1542-1606)) - Ostrov Pao-šan Anonym - Miska s granátovými jablky Anonym - Holba Anonym - Láhev na saké tokuri s kaligrafovaným nápisem Anonym - Dóza s víkem ve tvaru chryzantémy Anonym - Truhla s vypouklým víkem Anonym - Konvice na kávu s reliéfním motivem Sedmi bůžků štěstí Anonym - Palácová váza Anonym - Palácová váza Jošimicu - Lučištník
66 děl
Umění 19., 20. a 21. století Veletržní palác představuje unikátní soubor českého i zahraničního moderního a současného umění. Plocha o velikosti 13 500 m2 představuje více jak dva tisíce uměleckých děl. Sbírka ...
Zdenka Braunerová - Tiché údolí v Roztokách Vincent van Gogh - Zelené obilí Veronika Bromová - Interview Václav Boštík - Členění Toyen - Úděs Tony Cragg - Sociální situace Stanislav Kolíbal - Socha pro vítr Robert Piesen - Gehinom Rittstein Michael - Karkulka Petr Nikl - Vyhnání
19 děl
Evropské umění od antiky do baroka Ve třech podlažích Šternberského paláce jsou vystavena díla antického starověku, ikony a dále umění nizozemské, italské, francouzské, španělské, německé a rakouské od středověku do ...
Agnolo Bronzino - Portrét Eleonory z Toleda Roelandt Savery - Krajina s ptáky Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Učenec ve studovně Lucas Cranach starší - Sv. Kristina Lorenzo Monaco (vlastním jménem Piero di Giovanni) - Oplakávání Krista Jusepe de Ribera - Sv. Jeroným Joseph Wright of Derby - Podobizna Petera Pereze Burdetta a jeho první ženy Hannah Johann Michael Rottmayr - Senecova smrt Giovanni Battista Tiepolo - Poprsí starce Gerrit Dou a dílna - Mladá dáma na balkoně
14 děl
Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách Rozsáhlé expozici českého barokního umění předchází rozsahem sice nevelký, avšak velmi kvalitní soubor manýristických děl, vzniklých pro pražský dvůr císaře ...
Adriaen de Vries - Kráčející kůň Petr Brandl - Simeon s Ježíškem Petr Brandl - Vlastní podobizna zvaná Lobkovická Norbert Grund - Dáma na houpačce – Galantní scéna v parku I Michael Leopold Willmann - Sv. Jeroným s andělem Posledního soudu Matyáš Bernard Braun - Evangelista sv. Lukáš Matthias Rauchmiller - Sv. Jan Nepomucký Karel Škréta - Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny Jan Kupecký - Podobizna malíře miniatur Karla Bruniho (Podobizna neznámého šlechtice) Jan Kupecký - Vlastní podobizna umělce malujícího portrét manželky
9 děl
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 Dlouhodobá expozice umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého ...
Anonym - Assumpta z Deštné Anonym - Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě Mistr krumlovské madony - následovník - Madona - Varianta krumlovské madony Mistr Křižovnického oltáře - Oltář křižovnické velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější Trojicí Mistr Michelské Madony - Madona z Michle Mistr Rajhradského oltáře - Ukřižování z Nových Sadů, zv. Rajhradské Mistr Třeboňského oltáře - Zmrtvýchvstání Krista/ Sv. Jakub Mladší, sv. Bartoloměj, sv. Filip Monogramista IP ( Johannes/Hanslis P. ?) - Navštívení Panny Marie